Výroční konference ČSRCH

Vážené kolegyně a kolegové,

 

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 3.celostátní výroční konferenci České společnosti robotické chirurgie ČLSJEP s mezinárodní účastí, která se bude konat dne 5.12.2013 od 9,00 hod v konferenčním sále FN MOTOL  v Praze 5.

Konání této akce v prostorách Motolské fakultní nemocnice považujeme za velmi významné a plně korespondující s  koncepcí robotické chirurgie a jejímu využívání v rámci multidisciplinárních a komplexních onkologických center.

V rámci akce plánujeme prezentovat sdělení našich i zahraničních expertů. Budeme se zabývat současnou situací a rolí robotiky ve světě a v České republice včetně zhodnocení  dalších perspektiv.  Sledovány a prezentovány budou její ekonomické aspekty, zejména v  kontextu  s evidence based  medicine .  V rámci dopoledního programu  chceme též dát prostor  k prezentaci zástupcům jednotlivých center robotické chirurgie formou strukturovaných prezentací  v jednotném formátu, které budou odrážet strukturu operační léčby, její specifika  i problematické oblasti provozu jednotlivých center.  V odpoledním bloku budou prezentovány některé novinky a technické parametry nejmodernějších systémů.  Blíže bude hodnocena ekonomika RACH zejména v kontextu se současnou epidemiologií  nádorových onemocnění ,  ale i v oblasti neonkologické, zejména v oblasti   cévní chirurgie a kardiochirurgie.

Cílem konference  tak bude nejenom prezentovat aktuální  techniky  a trendy v jednotlivých oborech, ale současně zhodnotit  ekonomiku a možnosti dalšího vývoje robotické chirurgie v České Republice.

Rádi bychom, aby tyto diskuse vedly k prohloubení spolupráce všech významných činitelů ovlivňujících využívání a financování robotické chirurgie v jednotlivých oborech  a vyústily v její další rozvoj  a prospěch našich pacientů.

Těšíme se na společné setkání

Jménem Výboru ČSRCH ČLSJEP

Doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD. předseda společnosti           MUDr. Daniel Struppl místopředseda – sekretář společnosti

CSRCH 2013 konference Pozvánka final

 

Přihláška Konference CSRCH 2013