Kardiochirurgie

Sekce zabývající se onemocněními srdce a cév jako například ischemická choroba srdeční nebo vada srdeční chlopně. Medicína dnes má k dispozici hned několik způsobů, jak nemocným s chorobami srdce a cév pomoci – patří k nim i miniinvazivní chirurgické výkony.

více..

ORL

Sekce, která se specializuje na diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních a krčních. Vedle toho se tento obor také zabývá onemocněními hlavy a krku. Úplný název této lékařské disciplíny je proto otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

více..

Všeobecná chirurgie

Termín široce pokryje chirurgické postupy, které zahrnují otevření břicha. Chirurgie každého břišního orgánu je řešena odděleně ve spojení s konkrétním orgánem (žaludek, ledvina, játra, atd.), řeší i nemoci břišní dutiny (např. apendicitida).

více..

Gynekologie

Lékařský podobor zabývající se prevencí nemocí a léčbou ženských pohlavních orgánů, spadá pod lékařský obor, který se správně nazývá gynekologie a porodnictví.

více..

Ostatní

Články pojednávající o robotické chirurgii všeobecně, nepojednávají o klinických postupech.

více..

Pediatrie

Neboli dětské lékařství je obor vnitřního lékařství zabývající se péčí o zdraví kojenců, dětí a mladistvých. Horní věková hranice pacientů se v různých zemích liší a pohybuje se od 14 do 21 let. V České republice je touto hranicí den předcházející 19. narozeninám (v odůvodněných případech může být věk i vyšší).

více..

Technologie

Články pojednávající o technologiích robotické chirurgie.

více..

Hrudní chirurgie

Poskytuje chirurgickou péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice, včetně tbc. Soustřeďuje nemocné s pneumothoraxy, hrudními empyemy a provádí volumredukční operace u život ohrožujících plicních emfyzémů. Ošetřuje vrozené nebo získané deformity hrudní stěny. Zabývá se tracheobronchiální rekonstrukční chirurgií a bronchoplastickými operacemi.

více..

Urologie

Je chirurgický lékařský obor zabývající se diagnostikou a terapií chorob vylučovací soustavy a mužských pohlavních orgánů.

více..

Cévní chirurgie

Cévní chirurgie je poměrně mladý chirurgický obor, který se zabývá léčením pokročilých forem onemocnění cév, a to zejména tepen, jako jsou například křečové žíly, nebo těžce nemocné tepny (neboli arterie) postižené v moderní době především arteriosklerózou neboli aterosklerózou.
více..