Předseda společnosti: 
Doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D.
Fakutlní nemocnice Olomouc – Urologická klinika
studentv@fnol.cz

Místopředseda – sekretář:
MUDr. Daniel Struppl
Nemocnice na Homolce Praha – Oddělení gynekologie
daniel.struppl@homolka.cz

Pokladník společnosti : 
MUDr. Jaroslav Tvarůžek
Nemocnice Sv. Zdislavy Mostiště – Centrum robotické chirurgie
tvaruzekj@seznam.cz

Sekretariát společnosti ČLS JEP
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: cls@cls.cz