ČSRCH ČLS JEP představuje odbornou multidisciplinární společnost, sdružující zejména vyškolené lékaře zabývající se robotickou chirurgií, instrumentářky a další zájemce o robotickou chirurgii, navigační technologie a telemedicínu.

Spolu s dalšími odbornými společnostmi a spolky lékařů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je od 2010 organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně(www.cls.cz.