V současné době je v České republice využíváno 8 robotických systémů da Vinci v 7 nemocnicích (Nemocnice na Homolce,Ústřední vojenská nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, Fakultní nemocnice Olomouc). Nemocnice na Homolce využívá 2 robotické systémy, jeden je umístěn na centrálním (multioborovém) robotickém sále a druhý na sále kardiochirurgickém, 2 systémy jsou též v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kdy jeden systém je využíván multioborově a druhý je umístěn ve školícím centru.
Společnost Hospimed je strategickým partnerem amerického výrobce Intuitive Surgical, pro ČR, SR, Maďarsko, Slovinsko, Ruskou Federaci (zde je již instalováno 6 systémů) a další země Východní a Střední Evropy.

 

V současnosti celosvětově dominujícím výrobcem chirurgických robotů určených pro miniinvazivní výkony v měkkých tkáních břicha a hrudníku je americká společnost Intuitive Surgical s robotem da Vinci. Tato firma, založená v roce 1995, navazuje na výsledky vojenských projektů v USA, první instalace robota daVinci v civilní nemocnicí byla provedena v roce 1999.

system Da Vinci

V případě daVinciho se jedná o skutečný víceramenný (2 či 3 ramena ovládající nástroje + 1 rameno pohybující kamerou) systém, který simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzoly (ta může být umístěna i mimo operační sál), vidí pomocí stereoskopického zobrazovacího kanálu třírozměrně operační pole, ovládá pomocí joysticků nástroje v „rukách” robota, které přes miniaturní vpichy v kůži pacienta velmi precizně provádějí vlastní výkon v těle pacienta. Da Vinci ovládl klíčová témata světových kongresů v oblasti všeobecné chirurgie, urologie, gynekologie, kardiochirurgie a hrudní chirurgie. Minimálně invazivní robotika se díky němu stala novým oborem medicíny, který spojuje vysoce odbornou práci chirurga s nejmodernější technologií – mikromechanikou, trojrozměrnou vizualizací a počítačovým řízením. Od zavedení operací s robotem daVinci uplynulo již 8 roků a daVinci dobývá v celosvětovém měřítku řadu prvenství v hodnotitelných výsledcích uskutečněných operací.

detail operujícího ramena

Více než 700 instalací daVinci ve světě dnes znamená desítky tisíc úspěšně uskutečněných operací, které pacientům vrátily jejich zdraví.Výhody použití daVinciho jsou na straně pacienta i chirurga. Lékař nemusí vykonávat často velmi časově náročný výkon fyzicky sám a je osvobozený od negativních jevů (třes rukou, únava). Na druhé straně pacientovi, který se podrobí takovéto operaci, zákrok způsobí menší trauma organismu, menší ztrátu krve, menší jizvy, minimální riziko infekce, a v neposlední řadě i zkrácení hospitalizace, rychlejší uzdravení a návrat do běžného života. Taková operace je sice o něco dražší než klasický výkon, avšak výsledný efekt je nevyčíslitelný. Zkrácení doby hospitalizace a minimalizace komplikací pak přináší i významný pozitivní ekonomický efekt, ať již díky snížení nákladů na léky či na pobyt na nemocničním lůžku.