Co by měl ambulantní praktik vědět o robotické chirurgii

Roboticky asistovaná chirurgie je dalším stupněm chirurgické léčby řady onemocnění v dutině břišní, hrudní a ústní. RACH představuje souvislou linii navazující na laparoskopické a torakoskopické výkony, všeobecně označované a uznávané jako minimálně invazivní chirurgie. Počátkem 3. tisíciletí se princip laparoskopie a miniinvazivity podařilo použít ve spojení s telemanipulátorem a vytvořit tak jedinečné zařízení, umožňující roboticky asistované minimálně invazivní výkony. Technologické zařízení, svým původem z USA, bylo pokřtěno jménem „da Vinci”.
V současné době je v řadě chirurgických oborů rutinně využíváno „da Vinci” technologie a výkony takto prováděné jsou mezi odborníky označovány jako „da Vinci chirurgie”.

Co by měl ambulantní gynekolog vědět o robotické chirurgii

V léčbě zhoubných nádorů reprodukčních orgánů se uplatňují všechny hlavní onkologické léčebné modality, léčba chirurgická, radioterapie, farmakoterapie, kam pa- tří chemoterapie, hormonální terapie a biologická léčba. Hlavním léčebným přístupem u všech pánevních gy- nekologických nádorů je však stále řešení chirurgické. Chirurgická operace v gynekologii může být v zásadě realizována dvěma přístupy. Prvním z nich je klasic- ká gynekologická operativa na otevřeném břiše, tzv. laparotomie a druhým, řekněme moderním přístu- pem, je operativa endoskopická, tedy laparoskopická. Každá z těchto metod má své přednosti, ale také určité nevýhody a limity. Metoda navazující na laparoskopii po- sílená nejmodernější robotickou technologií se jménem „da Vinci“ svými přednostmi otvírá nebývalé možnosti radikality v minimálně invaziví léčbě gynekologických malignit.

Co by měl ambulantní urolog vědět o robotické chirurgii

Roboticky asistovaná chirurgie je nová metoda v chirurgickém řešení rakoviny prostaty. V léčbě rakoviny prostaty se uplatňují všechny hlavní onkologické léčebné modality, léčba chirurgická, radioterapie, farmakoterapie, kam patří chemoterapie, hormonální terapie a biologická léčba. Chirurgická léčba je však stále ve včasných stádiích karcinomu prostaty považována za nejradikálnější řešení. Může být v zásadě realizována dvěma přístupy. Prvním z nich je klasický laparotomický přístup a k němu alternativní šetrnější minimálně invazivní laparoskopický přístup v posledních letech povýšený na roboticky asistovaný. Většina nevýhod laparotomie a laparoskopie při karcinomu prostaty odpadá při použití roboticky asistované chirurgie.

Co by měl ambulantní chirurg vědět o roboticky asistované chirurgii

Rostoucí počet nádorových onemocnění obecně je obrovským stimulem pro řadu odborníků k hledání nových diagnostických metod umožňujících časnou a přesnou diagnostiku, je stimulem pro farmakologický průmysl k produkci modernějších a účinnějších léčiv a samozřejmě vede i k rozvoji nových technologií. Díky novým přístrojům se neustále zvyšuje efektivita terapie onkologických onemocnění a tím i délka přežití těchto pacientů. Nedílnou součástí komplexní onkologické péče u solidních nádorů je jeho chirurgické odstranění. Právě na radikalitě operačního výkonu je závislý další osud pacienta. Na přelomu 80 – 90. let minulého století se v chirurgii začala pozvolna prosazovat laparoskopie. Přelom tisíciletí přinesl technologii laparoskopie propojené se sofi stikovaným telemanipulátorem a vznikla roboticky asistovaná chirurgie (RACH). Zařízení umožňující RACH bylo pokřtěno na robota „da Vinci”. Výkonům prováděným tímto zařízením se dnes již běžně říká „da Vinci chirurgie”.